Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen helpen bij het optimaal benutten van schaarse ruimte in Nederland

Voor het opwekken van duurzame energie is het noodzakelijk dat alle mogelijkheden benut worden. In Nederland is ruimte voor duurzame energieopwekking echter schaars. Akkers worden gebruikt voor voedselproductie, schaarse natuurgebieden zijn hard nodig om het land leefbaar te houden en dan blijft er weinig ruimte over. Natuurlijk worden daken benut voor zonne-energie, maar ook dat levert niet altijd en overal voldoende energie voor de lokale behoefte. Sunfloat gelooft dat in een aantal gevallen wateroppervlakken geschikt zijn om energie op te wekken met drijvende zonnepanelen, mits zorgvuldig uitgevoerd met oog voor natuur en leefomgeving.

Mooie voorbeelden hiervan zijn het Harga sportpark in het dichtbevolkte Schiedam en het project in Hellevoetsluis.

Op dit moment ontwikkelt Sunfloat een zogenaamd amfibisch systeem wat zowel kan drijven als kan droogvallen. Dit systeem gaat binnenkort geplaatst worden in wadi’s van een aantal gemeenten. Wadi’s zijn overloopgebieden die gebruikt worden voor tijdelijke opvang van regenwater. Vanwege deze functie kunnen deze gebieden van toch vaak een aantal ha groot niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Amfibische zonnepanelen maken ook hier duaal gebruik mogelijk.

Voordelen:

  • Optimaal benutten van schaarse ruimte
  • Tijdelijke ruimtes die nergens anders voor gebruikt worden, zouden hier wel geschikt voor kunnen zijn
  • Zorgvuldige omgang met natuur en leefomgeving

Kortom, er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om ook in de bebouwde omgeving nieuwe initiatieven met drijvende panelen te ontwikkelen en daarmee optimaal gebruik te maken van de schaarse ruimte in Nederland.

Meer weten?

Deel deze tip