Bloeiend Boerenland

Meer biodiversiteit op het boerenland 

Als boer ken jij het nut en de noodzaak van biodiversiteit. Maar draag je ook al bewust bij aan het bevorderen ervan? Geef biodiversiteit weer de ruimte op jouw land! Bloeiend Boerenland helpt je daarbij en vergoedt je er óók nog eens ruim voor.

Gezond bodemleven is essentieel voor ons voedsel!

Sinds de oprichting van de stichting in 2019 heeft Bloeiend Boerenland al meer dan 120.000 vierkante meter bloemstroken ingezaaid door het hele land. Daarnaast is er sinds 2020 ruim 100 hectare ingezaaid met de Bloeiend Boerenland kruidenmengsels bij veehouders. Ook begeleidt Bloeiend Boerenland weidevogelprojecten en past daarvoor ook speciaal ontwikkelde mengsels toe. Essentieel daarbij: goed bodemleven. Dit zorgt voor een gezonde bodem. En een gezonde bodem is weer onmisbaar voor plantengroei! Een ander voordeel van een gezonde biodiversiteit: door het creëren van bloeiende akkerranden kunnen natuurlijke vijanden van plaagdieren zoals luizen of trips ongehinderd hun bijdrage aan gewasbescherming leveren. Daardoor zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. In combinatie met een vruchtbare bodem betekent dit een lagere input in een ecologisch verantwoorde teelt van landbouwproducten – oftewel voedsel!

Begeleiding vanuit Bloeiend Boerenland

Om de bloemenstroken rendabel te maken voor de boer, vergoedt Bloeiend Boerenland de inspanning die de boer moet leveren voor bijvoorbeeld het zaaien en bodemverbetering. Maar Bloeiend Boerenland doet nog meer: het ondersteunt en adviseert boeren, doet bodemanalyses om te zorgen voor optimale verhoudingen van de bodem en zorgt voor ecologisch verantwoorde, inheemse, lokaal vermeerderde mengsels van bloemen en (gras)kruiden. Boeren krijgen een vergoeding per vierkante meter ingezaaid zaadmengsel. Zo is het inzaaien voor de boer dubbel aantrekkelijk: de biodiversiteit boven en onder de grond wordt verbeterd, wat zorgt voor een gezondere landbouwgrond, én het blijft financieel rendabel.

De voordelen van Bloeiend Boerenland

  • Een duurzame aanpak met rendement voor de boer
  • Begeleiding en advies vanuit Bloeiend Boerenland
  • Vergroot biodiversiteit boven én onder de grond
  • Vermindert de input van schadelijke meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Meer weten?

bloeiende akkerranden
Deel deze tip