Biodiversiteit

De soortenrijkdom is in Nederland en daarbuiten sterk afgenomen de afgelopen 100 jaar. Laten we kijken hoe we dat kunnen keren! Ideeën genoeg!

Biodiversiteit
Geef biodiversiteit weer de ruimte op jouw boerenland én word ervoor vergoed!
Biodiversiteit
Heb je toegang tot landbouwgrond Werk dan mee met de natuur om voedsel te produceren.
Biodiversiteit
Door bijenvolken te plaatsen bij jouw bedrijf, wordt samen met jou als ondernemer het uitsterven van bijen een halt toe geroepen.
Biodiversiteit
Door toenemende verstedelijking en verstening neemt de hoeveelheid groen af op veel plekken. Straatboer heeft daar een heerlijke oplossing voor: groente verbouwen tegen of om bedrijfspanden!
Biodiversiteit
Een slimme integratie van groen en zonnepanelen op je bedrijfsdak. Hiermee help je om de natuur terug te brengen in de stad en tegelijkertijd eigen duurzame energie op te wekken.
Biodiversiteit
Natuur bouwen op het dak! Rooftop Revolution treedt op als expert, adviseur, procesbegeleider en intermediair bij duurzame dakprojecten – groene daken dus.
Biodiversiteit
Drinkwater gebruiken voor de wasmachine, het toilet of buitenkraan? Zonde! Waarom geen gratis op te vangen regenwater gebruiken hiervoor?