Meewerken met de natuur om voedsel te produceren

Ben je boer, terreinbeheerder of particulier met toegang tot landbouwgrond? En wil je bijdragen aan de duurzame productie van onder meer lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk, biodivers landschap? Dan is aanleg en exploitatie van een voedselbos het overwegen waard!

Lekker lui boeren!

Een voedselbos is veel meer dan een bos waar eetbare soorten in staan. Het is een vitaal en productief ecosysteem waaruit je op termijn het hele jaar kan oogsten. Simpel gezegd: in een voedselbos kun je lekker lui boeren! Zo zijn onkruiden ‘pioniers’ die je helpen bij de opbouw van het voedselbos en hoef je niet ieder jaar te ploegen, te zaaien, te bemesten, te wieden en al helemaal geen gif te spuiten. Want een voedselbos is ook een veerkrachtig ecosysteem dat goed bestand is tegen ziekten, plagen en weersextremen. Na de aanplant kan er eindeloos worden geoogst uit een voedselbos: zaden, bloemen, scheuten, knoppen, knollen, noten, appels, peren en pruimen.

Gratis deskundige ondersteuning

Bij de ontwikkeling van een voedselbos kan Stichting Voedselbosbouw Nederland deskundige ondersteuning bieden, vanuit het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw dat in 2019 van start is gegaan. Het doel van dit programma? In vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos realiseren op Nederlandse landbouwgronden. Dankzij bijdragen van onder meer Stichting DOEN, het Gieskes-Strijbis Fonds, Greenchoice en Trees For All kan de stichting deskundige ondersteuning verlenen bij onder meer ontwerp, aanleg en co- financiering van het benodigde plantgoed – helemaal gratis!

Voorwaarden voor deelname aan het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw:

  • Minimaal vijf hectare voedselbos op landbouwgrond
  • Instandhoudingsplicht van minimaal twintig jaar
  • Het voedselbos voldoet aan definitie van de Green Deal Voedselbossen:
  • vegetatielaag met hoge kroonbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, voldoende biodiversiteit aan (eetbare) soorten en geen veehouderij en/of éénjarige teelten in het voedselbos (mag wel ernaast!).

Meer weten?

Deel deze tip