Eerlijke Geldwijzer

Hoe eerlijk is jouw bank, verzekeraar of pensioenfonds?

Weet jij eigenlijk hoe duurzaam jouw bank met jouw geld omgaat? En jouw verzekeraar? Om dat in je eentje allemaal uit te gaan zoeken, is onbegonnen werk. Daarom heeft De Eerlijke Geldwijzer dat al voor je gedaan. De Eerlijke Geldwijzer is een portal waar je op één plek de scores van de Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Eerlijke Pensioenwijzer kunt vergelijken. Zo kan je makkelijk en snel zien hoe jouw bank, verzekeraar en pensioenfonds scoren op onderwerpen als klimaatverandering, mensenrechten, bosbouw of visserij.

Op De Eerlijke Geldwijzer kan je dus de maatschappelijke impact-scores bekijken van zowel banken, verzekeraars als pensioenfondsen. Door de uitkomsten van de onderzoeken openbaar te maken, hopen ze dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen met elkaar gaan concurreren om steeds beter maatschappelijk verantwoord te ondernemen!Het einddoel: meer duurzame financieringen en beleggingen, en betere bescherming van de rechten van mensen, dieren en het milieu. In Nederland, maar ook wereldwijd.

De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt de acht belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn. 

De Eerlijke Verzekeringswijzerdoet hetzelfde met de tien belangrijkste aanbieders van levensverzekeringen. Zo wil De Eerlijke Geldwijzer bereiken dat banken en verzekeraars en pensioenfondsen hun invloed gebruiken om bedrijven en overheden te laten verduurzamen.

De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelt beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Ze bekijken welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu.

De voordelen op een rijtje:

  • Jouw geld duurzaam besteed, ook via je bank, pensioenfonds of verzekeraar
  • Makkelijk en snel een overzicht van de onderzoeksscores per thema en per instantie
  • Uitleg per thema op beleidsniveau en praktijkniveau

Meer weten?

Deel deze tip