Op zoek naar een creatief cadeau voor een plantenliefhebber? Geef een donatie voor 1.000 m² kruidenrijk grasland en draag bij aan een (bio)diverser platteland!

Urgenda en LTO slaan de handen ineen voor meer kruidenrijk grasland. Dat is namelijk beter voor de bodem en biodiversiteit: door de grotere variëteit aan bloemen en grassen, kunnen meer insecten er leven en dat is weer goed voor vogels. Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond en zorgt het voor betere waterberging.

Minder kunstmest, minder stikstof, minder CO₂

Door veel klavers in het mengsel te gebruiken die stikstof binden, wordt het gebruik van stikstofkunstmest overbodig. En dat scheelt weer veel CO₂-uitstoot. Allemaal voordelen dus!

Maar voor de boer is het duurder en vergt het een nieuwe manier van werken. Met deze actie kunnen we boeren op een laagdrempelige manier helpen te experimenteren. Inmiddels experimenteren al meer dan 800 boeren via deze actie met anders maaien, bemesten en weiden. Uit de enquête onder deze deelnemende boeren blijkt: 77% van de boeren wil zeker meer percelen inzaaien na het experiment.

Een duurzaam cadeau voor groenliefhebbers

Help jij mee voor 1001ha? Doneer of geef iemand je donatie cadeau! Na je donatie kun je een certificaat invullen, downloaden en mailen naar jezelf of iemand anders.

Voor elke donatie van 15 euro draag jij bij aan:

  • 1.000 m² kruidenrijk grasland
  • 50 kilo minder kunstmest
  • 100 kilo minder CO₂-uitstoot
  • Meer voedsel voor insecten en vogels
  • Minder bestrijdingsmiddelen

Meer weten?

Biodiversiteit donatie natuurinclusief boeren
Deel deze tip