Bescherm de aarde: koop er een stukje van

BuyWorld wil de aarde leefbaar houden en biedt een een­voudige en effec­tieve manier om dat doel te berei­ken: stukjes aarde kopen! Door samen stukjes aarde te kopen kun jij de natuur beschermen, de terug­gang in bio­diver­siteit stop­pen en op die manier meehelpen de kli­maat­crisis een halt toe te roepen. Je wordt blijvend eigenaar van natuur in je eigen land, al vanaf €1,50 per vierkante meter!

Door gebieden terug te geven aan de natuur kan het klimaat kan zich sneller nor­ma­li­se­ren en de bio­diver­siteit zich herstellen. Dat terug­ge­ven doet BuyWorld door geza­men­lijk gebieden te kopen en deze vervolgens te vrijwaren van men­se­lijk han­delen. Het aangekochte gebied wordt dus geza­men­lijk gekocht, en ook geza­men­lijk be­schermd. Want wat als er 30.000 eigenaren zijn die niet willen dat hun gebied deel gaat uitmaken van een nieuw indu­strie­ter­rein, een nieuwe lucht­ha­ven, een mega­stal?

De kosten zijn het probleem niet, want de grond wordt (zonder winst­oog­merk) per vierkante meter aan­geboden. Jouw aan­koop, hoe klein ook, heeft dus direct een positief effect. En het allermooiste is: je wordt blij­vend eigenaar van je eigen stukje behouden aarde! Zo herstellen we samen de balans.

De voordelen op een rijtje:

  • Koop een stukje aarde voor natuurherstel
  • Gezamenlijke aankoop en gezamenlijke bescherming
  • Blijvend eigenaar van natuur in eigen land
  • Al vanaf €1,50 per vierkante meter

Meer weten?

Deel deze tip