Herstel de biodiversiteit door landbouwgrond te kopen

Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen aan natuurgebieden. Burgercoöperatie Land van Ons richt zich juist op landbouwgebieden. Deze groep burgers koopt landbouwgrond aan om daar samen met de boeren natuur, biodiversiteit en landschap te herstellen!

Vóór de intensivering van de landbouwindustrie was verantwoord gebruikte landbouwgrond juist dé buffer voor een gezonde biodiversiteit. Die situatie wil Land van Ons weer terug. Daarom roept Land van Ons iedereen op om samen landbouwgrond te kopen. Op elk aangekocht perceel wordt de leefbaarheid van de grond hersteld en zullen landschapselementen zoals heggen, houtwallen en bomen worden aangeplant. Daarna wordt de grond onder voorwaarden en voor aantrekkelijke prijzen weer beschikbaar gesteld aan boeren, voor landbouw en duurzame voedselvoorziening.

Met een minimumbedrag van €20 per jaar kun jij al meehelpen aan de verduurzaming van landbouwgrond. Creëer jij mee?

De voordelen van Land van Ons op een rijtje:

  • Koop samen landbouwgrond op en word mede-eigenaar
  • Herstel van natuur, biodiversiteit en landschap
  • Goedkopere landbouwgrond voor boeren
  • Nieuwe aanpak voor de inrichting en teelt, zoals het zaaien van boekweit
  • Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen, injecteren van mest en intensief beheer
  • Onderzoek naar effecten op biodiversiteit, zoals samenwerking met Universiteit Leiden

Meer weten?

Deel deze tip