Intensieve landbouw met monoculturen is schadelijk voor bodem en klimaat. Stichting Graangeluk wil het boerencultuurlandschap in en rondom de Veluwe revitaliseren. Want op zandgrond horen granen als rogge en boekweit. Niet voor niks is het motto van Graangeluk: terug naar de toekomst!

Werkwijze van Graangeluk

Na de oogst trekken schapen over het land en eten de overgebleven gewasresten op. Tijdens het grazen bemesten ze de grond met hun uitwerpselen. In voor- en najaar wordt de grond ondiep geploegd voor de zomer- en wintergranen. De grond wordt ingezaaid met inheemse graansoorten zoals Veluws kruiprogge. De akker wordt niet helemaal ingezaaid: er blijft ruimte over om de biodiversiteit te herstellen. Tussen de stroken graan zaait de boer inheemse kruiden die een belangrijke voedselbron zijn voor insecten.

Waar gaan de granen van Graangeluk heen?

De lokale bakker en bierbrouwerij gaan aan de slag met deze inheemse granen en maken er hun mooiste producten van. Zo gaan ze als warme broodjes en koude biertjes over de toonbank!

Hoe kun je helpen?

Je kunt natuurlijk het lokale brood en bier kopen. Daarnaast kun je graandeelhouder worden (let op: dit is geen financieel product, je hebt dus geen rechten). Voor €100 help je 100 m² graanakker op de Gelderse Veluwe revitaliseren en herstel je het prachtige cultuurlandschap met korenvelden en bloeiende akkerkruiden. Als graandeelhouder blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op ‘jouw’ stuk grond en kun je onbeperkt proeven tijdens het jaarlijkse oogstfeest. 

De voordelen van Graangeluk op een rijtje:

  • Vergroot biodiversiteit
  • Bevordert lokale economie
  • Herstelt de akkers
  • Duidelijk waar je geld heengaat

Meer weten?

Deel deze tip