Stichting Steenbreek

Samen stenen vervangen door groen

Kijk eens goed rond in je eigen tuin, in je eigen straat. Zijn al die stenen en tegels wel echt nodig? Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen: onnodige verharding door steen of tegel in tuinen en straten vervangen door een groene omgeving, waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is! Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Veel gemeenten, provincies en waterschappen ondernemen maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten. Op steeds meer publieke plekken worden stenen vervangen door groen. Het regenwater kan zo beter in de bodem zakken, waardoor het riool minder wordt belast, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied en mensen voelen zich prettiger en gezonder. Ondanks al deze maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van iedereen in Nederland nodig: zo’n 40% van stadsgebied is namelijk in het bezit van particulieren – van jou!

Steeds meer gemeenten in Nederland organiseren via de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met bewoners de leefomgeving te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties als ‘Tegel eruit, plant erin’, korting bij aanschaf van regentonnen, het maken van insectenhotels, het aanleggen van geveltuinen of het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners.

Doe je mee? Alle kleine beetjes helpen! Een paar tips:

  • Vang regenwater op
  • Haal tegels eruit
  • Ga moestuinieren
  • Kies makkelijke planten
  • Lok dieren naar je tuin
  • Maak je dak groen

Meer weten?

Deel deze tip