The Good Spice

Duurzame, smaakvolle specerijen

Misschien heb jij er wel nooit over nagedacht: duurzame specerijen. Bij reguliere specerijenproductie worden vaak chemische pesticiden gebruikt, met bodemverarming, -vervuiling, gezondheidsproblemen en minder biodiversiteit tot gevolg. Het Nederlandse bedrijf The Good Spice doet het anders en doet het duurzaam! 

In conventionele specerijenketens zitten er vaak acht of meer bedrijven tussen jou en de boer, wat zorgt voor een lager loon voor de boer, smaakverlies in het proces en waarschijnlijk ook meer uitstoot in de keten. The Good Spice zorgt ervoor dat de specerijen in maximaal vier stappen bij jou thuis zijn, door samenwerking met lokale handelaren. 

Alle specerijen van The Good Spice worden duurzaam geproduceerd. Dat betekent dat boeren geen schadelijke chemische pesticiden of kunstmest, maar traditionele landbouwmethodes gebruiken. Door boeren een goede prijs en langetermijnperspectief te bieden, kunnen zij volgens traditionele methodes blijven werken en schadelijke pesticiden vermijden. Dit zorgt voor een toename van hun inkomen en de financiële ruimte om zich te ontwikkelen op hun eigen manier, met respect voor de natuur.  

De voordelen van de duurzame specerijen van The Good Spice op een rijtje: 

  • Smaakvoller door een kortere keten – sneller bij jou 
  • Duurzaam geproduceerd 
  • Winstgevender voor de boer 

Meer weten?

duurzame kruiden
Deel deze tip